".VELD_NAAM.": ".$aanhef." ".$naam." ".VELD_ADRES.": ".$adres."
".$postcode." ".$woonplaats." ".VELD_LAND.": ".$land." ".VELD_TEL_NUMMER.": ".$telefoon." ".VELD_EMAIL.": ".$email."  ".TEXT_NIEUWSBRIEF.": ".$nieuwsbrief."  ".VELD_BERICHT.": ".$bericht."  "; // stylesheet van de e-mail $stylesheet_email = " "; // de email voor ons (html) $mail_naar_ons = " Contact email".$stylesheet_email."
Het volgende bericht is op ".date("d-m-Y H:i:s")." binnengekomen via de website:


".$gegevens_klant.""; // de email voor klant (html) $mail_naar_klant = " Contact email ".$stylesheet_email."
Geachte ".$aanhef." ".$naam.",

Op ".date("d-m-Y")." heeft u het volgende bericht verzonden
op de website van De Vliegende Hollander :


".$gegevens_klant."

Uw bericht is ontvangen!


Met vriendelijke groet,

Het Vliegende Hollander Team "; // Create the mail object. $mail = new htmlMail(); // add the html message and text message $mail->set_html($mail_naar_ons); // Set some headers $mail->set_from($naam."<".$email.">"); $mail->set_return_path($email); $mail->set_subject("Informatie aanvraag van ".$aanhef." ".$naam); $mail->set_header('X-Mailer', 'DVH Mailer'); // Sends the message. $result = $mail->send(array(CONTACT_MAIL_ADRES)); // Create the mail object. //$mail2 = new htmlMail(); // add the html message and text message //$mail2->set_html($mail_naar_klant, 'Uw client ondersteunt geen html'); // Set some headers //$mail2->set_from('De Vliegende Hollander '); //$mail2->set_return_path('info@devliegendehollander.com'); //$mail2->set_subject('Confirmation email'); //$mail2->set_header('X-Mailer', 'DVH Mailer'); // Sends the message. //$result2 = $mail2->send(array($email)); if ($result) { $status_message = 'Your email has been send to De Vliegende Hollander. We will answer your email as soon as possible.'; } else { $status_message = 'Mail Error !!  An error occurred while mailing the form.'; } } else { // Verify reCAPTCHA response failed $status_message = 'reCAPTCHA Error!  Please try again.'; } } else { // reCAPTCHA box $status_message = 'reCAPTCHA Error!  Please fill out the reCAPTCHA checkbox.'; } } else { // gegevens form kloppen niet foutmelding weergeven $status_message = '

  Form Error !!  Please fill out the following fields :

'.$error_log.'
'; } } ?>